12 Mike Kruel vs Vordell Walker

UXW US Championship