Public Home > My Travel Photos > Germany - Norway - July 2010 > Norway - Spitzbergen - Ny Alesund 03.07.2010 …

Norway - Spitzbergen - Ny Alesund 03.07.2010 - Longyearbyen 04.07.2010

Slideshow | Invite
001
1
001
9 views
 
002
2
002
14 views
 
003
3
003
9 views
 
004
4
004
9 views
 
005
5
005
11 views
 
006
6
006
13 views
 
007
7
007
10 views
 
008
8
008
8 views
 
009
9
009
10 views
 
010
10
010
13 views
 
011 Ny Alesund 03 07 2010
11
011 Ny Alesund 03 07 2010
10 views
 
012
12
012
9 views
 
013
13
013
9 views
 
014
14
014
8 views
 
015
15
015
8 views
 
016
16
016
11 views
 
017
17
017
11 views
 
018 Ny Alesund 03 07 2010
18
018 Ny Alesund 03 07 2010
7 views
 
019
19
019
8 views
 
020
20
020
13 views
 
021
21
021
16 views
 
022
22
022
13 views
 
023
23
023
9 views
 
024
24
024
12 views
 
025
25
025
10 views
 
026
26
026
16 views
 
027
27
027
7 views
 
028
28
028
17 views
 
029
29
029
14 views
 
030 Ny Alesund by Og Gruvemuseum
30
030 Ny Alesund by Og Gruvemuseum
9 views
 
031
31
031
9 views
 
032
32
032
10 views
 
033
33
033
10 views
 
034
34
034
10 views
 
035
35
035
10 views
 
036
36
036
10 views
 
037
37
037
13 views
 
038
38
038
9 views
 
039
39
039
7 views
 
040
40
040
8 views
 
041
41
041
10 views
 
042
42
042
15 views
 
043
43
043
13 views
 
044
44
044
16 views
 
045
45
045
9 views
 
046
46
046
14 views
 
047
47
047
8 views
 
048
48
048
8 views
 
049
49
049
9 views
 
050
50
050
14 views
 
051
51
051
2 views
 
052
52
052
3 views
 
053
53
053
2 views
 
054
54
054
3 views
 
055
55
055
2 views
 
056
56
056
3 views
 
057
57
057
6 views
 
058
58
058
4 views
 
059
59
059
4 views
 
060
60
060
9 views
 
062
61
062
3 views
 
063
62
063
10 views
 
064
63
064
10 views
 
065
64
065
5 views
 
066 Ny Alesund 03 07 2010
65
066 Ny Alesund 03 07 2010
2 views
 
067
66
067
2 views
 
068
67
068
4 views
 
069
68
069
7 views
 
070
69
070
4 views
 
071
70
071
8 views
 
072
71
072
7 views
 
073
72
073
2 views
 
074
73
074
3 views
 
075
74
075
4 views
 
076
75
076
2 views
 
077
76
077
4 views
 
078
77
078
3 views
 
079
78
079
2 views
 
080
79
080
3 views
 
081
80
081
5 views
 
082
81
082
3 views
 
083
82
083
3 views
 
084
83
084
8 views
 
085
84
085
9 views
 
086
85
086
8 views
 
087
86
087
5 views
 
088
87
088
10 views
 
089
88
089
4 views
 
090
89
090
9 views
 
091
90
091
9 views
 
092
91
092
8 views
 
093 Longyearbyen 04 07 2010
92
093 Longyearbyen 04 07 2010
6 views
 
094
93
094
6 views
 
095
94
095
6 views
 
096
95
096
4 views
 
097
96
097
3 views
 
098 Longyearbyen 04 07 2010
97
098 Longyearbyen 04 07 2010
5 views
 
099
98
099
10 views
 
100
99
100
5 views
 
101
100
101
4 views
 
102
101
102
10 views
 
103
102
103
3 views
 
104
103
104
5 views
 
105
104
105
7 views
 
106
105
106
10 views
 
107
106
107
3 views
 
108
107
108
5 views
 
109
108
109
4 views
 
110
109
110
5 views
 
111
110
111
10 views
 
112
111
112
11 views
 
113
112
113
9 views
 
114
113
114
6 views
 
115
114
115
5 views
 
116
115
116
5 views
 
117
116
117
4 views
 
118
117
118
3 views
 
119
118
119
4 views
 
120
119
120
15 views
 
Advertise on Fotki
Advertise on Fotki