Lietuvos supersenjorų varžybos Smalininkuose / Schmalleningken

2011.04. 09 - 10. Smalininkai , Rytų Prūsija / Schmalleningken - Ost Preussen

Moterys:
I v. - Kaunas
II v. - Gargždai
III v. - Vilnius

Vyrai:
I v. - Vilnius
II v. - Kaunas
III v. - Klaipėdos briedžiai