"Σκούπα της μάγισσας" / Ιογενή μετάλλαξη της τραχείας πεύκης / Νεοπλασία των πεύκων

© Apostolou Stavros

PROTECTED
  • Fave
 
© Apostolou Stavros

DSC07620

229