Carduus pycnocephalus


© Apostolou Stavros

PROTECTED
  • Fave
 
© Apostolou Stavros

DSC08298

Uploaded: April 13, 2010
195