Smyrnium rotundifolium


© Apostolou Stavros

PROTECTED
  • Fave
 
© Apostolou Stavros

DSC09939

261