Tour of Britain 2006.Stage 4.

Advertise on Fotki
Advertise on Fotki