แสงหนึ่ง

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

PROTECTED
 
pixel
33.jpg
pixel
Copyrighted ***Joe Panch***

33.jpg

Uploaded: January 05, 2008
Advertise on Fotki