1993 Cizeta V16t

Amazing Cizeta V16t supercar

http://www.ugo.com/lifestyle/Cizeta-V16t/

Advertise on Fotki
Advertise on Fotki