Tenfold's Fabulous Nigel (R.I.P. 23/2/2005)

Foto's van mijn allerliefste baby Nigel, die heel plots van mij is heengegaan door een hartafwijking toen hij net vier jaar oud was. Ik mis hem nog elke dag.

Pictures of my dearest baby Nigel, who died suddenly in his fourth year due to heart failure. I still miss him every day.

No comments yet. Be the first to leave a comment!