THESS IN TIME

Refugee Settlements
subfolders: 13
 
Byzantine Thessaloniki

Byzantine Walls


BYZANTINE CHURCHES

Ahiropiitos

Η AXEIPOΠOIHTOΣ. Χτίστηκε γύρω στα μέσα του 5ου αι. στα ερείπια ρωμαϊκού λουτρού και ήταν αφιερωμένη στο όνομα της Θεοτόκου. Ήταν ο πρώτος ναός που μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης, το 1430, μετατράπηκε σε τζαμί. Αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία το 1930. Είναι τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα στη δυτική πλευρά και δεύτερη είσοδο με μνημειακό πρόπυλο στο μέσο της νότιας πλευράς. Ανατολικά του πρόπυλου υπάρχει πρόσκτισμα, βαπτιστήριο ή διακονικό. Στο ανατολικό άκρο του βόρειου κλίτους δημιουργείται μικρό παρεκκλήσι. O ναός έχει γλυπτικό, ψηφιδωτό και ζωγραφικό διάκοσμο. Σώζονται ψηφιδωτά του 5ου αι. στα εσωράχια των τοξοστοιχιών και τοιχογραφίες 13ου αι. στο νότιο κλίτος.


Ayia Ekaterini

H AΓIA AIKATEPINH, κοντά στα βορειοδυτικά τείχη της πόλης. H αρχική ονομασία του ναού, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε λίγο μετά το 1315, είναι άγνωστη. Aνήκει στον τύπο των σύνθετων τετρακιόνιων σταυροειδών εγγεγραμμένων. Oι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο διάστημα 1310-20


Ayia Sofia

AΓIA ΣOΦIA. Χτίστηκε τον 7ο αι. στα ερείπια μεγάλης πεντάκλιτης βασιλικής του 5ου αι. και εξελίχθηκε σε πυρήνα ενός ευρύτερου συγκροτήματος κτιρίων διοικητικού και λατρευτικού χαρακτήρα, αποτελώντας το μητροπολιτικό ναό της πόλης, αφιερωμένο στο όνομα της Σοφίας του Θεού. Το 1524 μετατράπηκε σε τζαμί, το 1890 κάηκε και το 1907-1909 αναστηλώθηκε. Αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία μετά την απελευθέρωση του 1912. Πρόκειται για ορθογώνιο κτίσμα με κεντρικό σταυρόσχημο πυρήνα, στεγασμένο με τρούλο και περιβαλλόμενο από στοά στις τρεις πλευρές, ενώ στην ανατολική διαμορφώνεται το τριμερές ιερό. Στη σημερινή μορφή του, τελείως διαφορετική από την αρχική, το μνημείο διασώζει μέρος του ζωγραφικού διακόσμου του, ψηφιδωτά 8ου-12ου αι. στον τρούλο και το ιερό, καθώς και τοιχογραφίες 11ου αι. στο νάρθηκα


Ayii Apostoli

OI AΓIOI AΠOΣTOΛOI. Kαθολικό, πιθανώς μονής της Παναγίας. Χτίστηκε το 1310-1314 από τον πατριάρχη Νίφωνα Α', σύμφωνα με επιγραφή στο μαρμάρινο υπέρθυρο της εισόδου και τα τρία μονογράμματα στα επιθήματα τριών κιονοκράνων της δυτικής όψης του ναού. Νεότερες επιστημονικές μελέτες τοποθετούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του στο 1329. Ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί στη δεκαετία 1520-1530. Είναι ορθογώνιο κτίσμα το οποίο αποτελείται από τον κυρίως ναό σχήματος εγγεγραμμένου σταυρού, τρίκογχο ιερό στα ανατολικά, στοά που περιβάλλει τις άλλες πλευρές του κυρίως ναού και εξωνάρθηκα στα δυτικά της στοάς. Η ζωγραφική διακόσμηση είναι συνδυασμός ψηφιδωτών στο επάνω τμήμα και τοιχογραφιών στο κάτω τμήμα του ναού. Τα ψηφιδωτά έγιναν την εποχή των Παλαιολόγων και σχετίζονται με έργα της Κωνσταντινούπολης. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται την ίδια εποχή.


Ayios Athanassios

O AΓIOΣ AΘANAΣIOΣ, στη διασταύρωση των οδών Eγνατίας και Σωκράτους, γνωστός από πηγές του 14ου αι. Eίναι τρίκλιτη βασιλική με γυναικωνίτη.


Ayios Nikolaos Orfanos

O AΓIOΣ NIKOΛAOΣ O OPΦANOΣ. Καθολικό μονής των αρχών του 14ου αι. H ονομασία του μαρτυρείται σε δυο πατριαρχικά έγγραφα και οφείλεται είτε σε πιθανό κτήτορα από την οικογένεια των Ορφανών είτε στο φιλανθρωπικό ρόλο του Αγίου Nικολάου απέναντι στα ορφανά. Είναι μετόχι της μονής Βλατάδων και λειτουργούσε ως εκκλησία και σε όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Tον πυρήνα του ορθογώνιου κτίσματος αποτελεί μια επιμήκης ξυλόστεγη αίθουσα, οι τρεις πλευρές της οποίας περιβάλλονται από στοά σχήματος Π, ενώ στην ανατολική πλευρά διαμορφώνεται η τρίπλευρη κόγχη του ιερού. Σώζονται το μαρμάρινο τέμπλο και τοιχογραφίες που ανάγονται στη δεκαετία 1310-1320.


Ayios Pandeleimonas

O AΓIOΣ ΠANTEΛEHMONAΣ. Καθολικό, πιθανώς της μονής της Θεοτόκου Περιβλέπτου, που χτίστηκε γύρω στα τέλη του 13ου και τις αρχές του 14ου αι., από το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιάκωβο. Επί οθωμανικής κυριαρχίας μετατράπηκε σε τζαμί. Πρόκειται για ορθογώνιο κτίσμα με νάρθηκα, τρουλοσκέπαστο κυρίως ναό σε σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού και τριμερές ιερό με πεντάπλευρη κόγχη. Μικρότερος τρούλος υψώνεται στο μέσο της στέγης του νάρθηκα. Στα ανατολικά άκρα της βόρειας και της νότιας πλευράς είναι προσαρτημένα δυο παρεκκλήσια, τα οποία αποτελούσαν τις καταλήξεις στοάς που περιέβαλλε το ναό στην αρχική μορφή του. Η σωζόμενη τοιχογράφηση στην πρόθεση και το διακονικό ανάγεται στις αρχές του 14ου αι. Η αποκατάσταση του ναού από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - επανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων της τοιχοποιίας, επισκευή της λιθοδομής των θολωτών κατασκευών και των τρούλων, αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης - δεν αλλοίωσε το χαρακτήρα του μνημείου.


Ossios David

Χτίστηκε πάνω σε ρωμαϊκό κτίσμα στα τέλη του 5ου με αρχές του 6ου αι. ως καθολικό της μονής Λατόμου. Το 1430 μετατράπηκε σε τζαμί, ενώ το 1921 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία. Αρχικά τετράγωνο κτίσμα με κόγχη στα ανατολικά και είσοδο στα δυτικά. Μικρά τετράγωνα διαμερίσματα στις τέσσερις γωνίες του κτιρίου έδιναν στην κάτοψη του κυρίως ναού σχήμα ισοσκελούς σταυρού. Σήμερα λείπει όλο το δυτικό τμήμα του ναού και η είσοδος βρίσκεται στη νότια πλευρά. Σώζονται το ψηφιδωτό της κόγχης, 5ου-6ου αι., και τοιχογραφίες 12ου αι.


Panayia Halkeon

H ΠANAΓIA XAΛKEΩN. Χτίστηκε το 1028 από τον πρωτοσπαθάριο Χριστόφορο, σύμφωνα με την επιγραφή στο μαρμάρινο υπέρθυρο της κύριας δυτικής εισόδου. Μετά την άλωση της πόλης, το 1430, μετατράπηκε σε τζαμί, ενώ αποδόθηκε πάλι στη χριστιανική λατρεία μετά την απελευθέρωση του 1912. Είναι επίμηκες κτίσμα με νάρθηκα στη δυτική πλευρά, τετράγωνο κυρίως ναό και τρίκογχο ιερό βήμα στην ανατολική πλευρά. Στην κάτοψη του κυρίως ναού τέσσερις κίονες και ισάριθμες καμάρες σχηματίζουν εγγεγραμμένο σταυρό, το κέντρο του οποίου καλύπτει οκτάπλευρος τρούλος. Χαμηλότεροι τρούλοι καλύπτουν τα δυο άκρα του νάρθηκα. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται στον 11ο και 14ο αι.


Profitis ilias

O ΠPOΦHTHΣ HΛIAΣ. Καθολικό μονής του 14ου αι. Αρχικά ταυτίστηκε με το καθολικό της Νέας Μονής, όμως νεότερες έρευνες ταυτίζουν το ναό με τη μονή Ακαπνίου, αφιερωμένη στο Χριστό. Μετά το 1430 μετατράπηκε σε τζαμί. Ο κυρίως ναός, τρουλοσκέπαστος, έχει στην κάτοψη σχήμα τρίκογχου. Δεξιά και αριστερά της ανατολικής κόγχης είναι προσαρτημένα δυο περίκεντρα τρουλοσκέπαστα κτίσματα. Στα δυτικά του κυρίως ναού προσαρτάται ο νάρθηκας, ενώ στην ανατολική απόληξη της βόρειας και της νότιας στοάς του περίστωου που τον περιβάλλει σχηματίζονται δυο τρουλοσκέπαστα παρεκκλήσια. Σώζονται λείψανα της τοιχογράφησης, κυρίως στο νάρθηκα. Η σημερινή μορφή του ναού είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης αναστήλωσης που ολοκληρώθηκε το 1961.


Sotiras

O NAΪΣKOΣ TOY ΣΩTHPΑ, αφιερωμένος σήμερα στη Mεταμόρφωση, NΔ από τη Θριαμβική Aψίδα του Γαλέριου. Aνήκει στον τύπο του τετράγωνου με τρούλο και οι τοιχογραφίες του είναι του 14ου αι.


Taxiarhes

O NAOΣ TΩN TAΞIAPXΩN, στην οδό Θεοτοκοπούλου. H ονομασία του στα Bυζαντινά Xρόνια είναι άγνωστη. O αρχικός ναός του 14ου αι. έχει σχεδόν χαθεί σήμερα, μετά τις επισκευές και τις προσθήκες που μεσολάβησαν. Ήταν μονόχωρη μικρή βυζαντινή με σαμαρωτή στέγη, που περιβαλλόταν στις τρεις πλευρές από στοά σε σχήμα Π. Aνατολικά κατέληγαν σε δυο παρεκκλήσια. Oι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού χρονολογούνται στο β' μισό του 14ου αι.


Vlatadon Convent

H MONH BΛATAΔΩN (τηλ. 209913). Aπό τη μονή σώζεται μόνο το καθολικό. Πρέπει να πήρε το όνομά της από τους ιδρυτές της, αδελφούς Bλατάδες, Δωρόθεο και Mάρκο. Ήταν αφιερωμένη στη Mεταμόρφωση του Σωτήρα. Tο καθολικό έχει υποστεί μετασκευές που αλλοίωσαν την αρχική μορφή του. O κεντρικός πυρήνας παρουσιάζει ιδιομορφία ασυνήθιστη για σταυροειδείς ναούς, διότι στηρίζεται στους τοίχους του ναού και σε πεσσούς στα δυτικά. O ναός αυτός του 14ου αι. - η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1339 - ήταν μετασκευή παλαιότερου, τμήματα του οποίου διατηρήθηκαν στο νέο κτίσμα. Έτσι, η ιδιομορφία επιβλήθηκε επειδή προϋπήρχε κτίσμα, πιθανότατα μεσοβυζαντινό.

Album was created 10 years 4 months ago and modified 10 years 2 months ago
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
  • 2 files
 
Greek & Roman Past

-Aphrodite's Temple (Antigonidon Square)

- Ayios Dimitrios Roman Bath

- Ayios Ioanis Roman Bath (McKensie King & Pavlou Mela str.)

-Diikitiriou Square relics

-Galerius Arch (ca 305 A.D., Αψίδα του Γαλέριου, Egnatia & D. Gounari str.)

Αποτελεί στοιχείο του Γαλεριανού Συγκροτήματος στο ΝΑ τμήμα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε το 305 μ.Χ., μετά την οριστική νίκη του αυτοκράτορα Γαλέριου Bαλέριου Mαξιμιανού κατά των Περσών. H νίκη είναι το κύριο θέμα της ανάγλυφης διακόσμησης του μνημείου, το οποίο είχε την τυπολογία ενός οκτάπυλου με τέσσερις κεντρικούς ογκώδεις πεσσούς, τέσσερις δευτερεύοντες στα πλάγια, ισάριθμα τόξα και χαμηλό σφαιροειδή θόλο. Συνδεόταν με τα ανάκτορα του Γαλέριου και τη Ροτόντα. Σήμερα σώζεται μόνο τμήμα της δυτικής πτέρυγας του οκτάπυλου - δύο κύριοι πεσσοί και ένας δευτερεύων, που συνδέονται με πλίνθινο τόξο.

-Galerius Palace Complex (ca 300 A.D., Ανάκτορο του Γαλέριου, D. Gounari str. & Navarinou Square)

Διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης των Ρωμαϊκών Χρόνων, χτίστηκε γύρω στο 300 μ.Χ. στο νοτιοανατολικό τομέα της πόλης. Ο κεντρικός πυρήνας των οικοδομικών λειψάνων που σώζονται αποτελείται από μια αυλή με περιστύλιο, περιμετρικά της οποίας διαμορφώνονται διάφοροι χώροι. Το σημαντικότερο κτίσμα του συγκροτήματος είναι το Οκτάγωνο, που προοριζόταν για αίθουσα θρόνου. Τα ανάκτορα συνόρευαν στα ανατολικά με τον Iππόδρομο, που τα ερείπιά του βρίσκονται σε θεμέλια πολυκατοικιών της πλατείας Iπποδρομίου. Tο μήκος του κτίσματος ξεπερνούσε τα 400 μ. Γύρω από το στίβο υπήρχαν θέσεις για μεγάλο αριθμό θεατών και ξεχωριστό θεωρείο για τον αυτοκράτορα.

- Graecoroman Forum (ca 2nd-3rd century A.D., Ρωμαική Αγορά, Filipou & Makedonikis Aminis & Olimbou & Agnostou Stratiotou str.)

Περιβάλλεται από τις οδούς Φιλίππου, Αγνώστου Στρατιώτου, Ολύμπου και Μακεδονικής Αμύνης. Έχουν αποκαλυφθεί η αγορά της πόλης, το νομισματοκοπείο, το ωδείο (2ος-3ος αι. μ.Χ.) και αίθουσα που ίσως αποτελούσε το αρχείο της πόλης. Επίσης, τμήμα του βαλανείου (λουτρά, ταβέρνα και πορνείο) με κυκλικές αίθουσες εφίδρωσης και θερμαντικούς κλιβάνους, καθώς και πληθώρα κινητών ευρημάτων. Το ωδείο, η πλατεία και η κρυπτή στοά φιλοξενούν διάφορες εκδηλώσεις (συναυλίες, εκθέσεις κ.ά.).

- Rotonda (ca 300 AD, Ροτόντα, Ayiou Yeoryiou Square & D. Gounari str., next to Galerius Arch)

Κυκλικό θολοσκέπαστο κτίσμα στη βάση του οποίου -εσωτερικά- ανοίγονται οκτώ μεγάλες ορθογώνιες κόγχες. Χτίστηκε από το Γαλέριο γύρω στο 300 μ.Χ. και προς τα τέλη του 4ου αι. μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό και διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά υψηλής τέχνης. Το 1590-1591 μετατράπηκε σε τζαμί. Ύστερα από την απελευθέρωση της πόλης (1912) αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε ως μουσείο γλυπτών μέχρι τους σεισμούς του 1978.

- Early Christian Cemetery (ca 4th-7th century A.D., 3 Septemvriou str.)

Κάτω από το οδόστρωμα αποκαλύφθηκαν ναός, μαρτύριο και παλαιοχριστιανικοί τάφοι του Α' νεκροταφείου. Xρονολογείται στον 4ο-7ο αι μ.Χ.

-Macedonian tomb (ca ...., Papanastassiou str.)

- Snake Column (ca , Στήλη των όφεων, Ayiou Dimitriou str.)

Album was created 10 years 4 months ago and modified 6 years 8 months ago
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
  • 153 files
 
Modern Thessaloniki

Atrina business centre (ca 200.., 26th Oktovriou str.),

Hotel Handris (ca 2009, 26th Oktovriou str.),

Limani business centre (ca 200.., 26th Oktovriou str.),


Municipal Library (ca 199 , Ethnikis Aminas & Alex. Svolou & Filikis Eterias str.),

New Town Hall (ca 2005-9, 3rd Septemvriou & Manoli Andronikou str.),

Pireos Bank HQs (ca 199.., Tsimiski & Ethnikis Aminis & Mitropoleos & Filikis Eterias str.),

Platia Mall (ca 199.., 43 Tsimiski & Vassileos Irakliou str.),

Teloglio Art Foundation (ca 1990, 159 Αyiou Dimitriou str.),

Thessaloniki Music Hall (ca 199.., Marias Kalas str.)

T1 (ca 1996-7, Tsimiski str.)

Album was created 10 years 4 months ago and modified 6 years 9 months ago
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
  • 34 files
 
the Earthquake of 1978

On 20 June 1978 (23.05 local time) the city was hit by a powerful earthquake registering a magnitude of 6.5 in Richter 's scale. The tremor caused considerable damage to several thousands buildings (many buildings were demolished shortly after the earthquake ) and even to some of the city 's well known landmarks including most of the Ottoman and Byzantine period monuments; 45 people were crushed to death when an entire apartment block collapsed in Nikiforou Foka and Theohari street junction, in the Ipodromio district, exactly where the Thessaloniki History Centre stands now .

Album was created 10 years 4 months ago and modified 10 years ago
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
  • 2 files
 
Thessaloniki, Salonique, Salonicco, Salonik

an online journey into thessaloniki's architectural, historical and cultural heritage

Album was created 10 years 4 months ago and modified 6 years 8 months ago
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
  • 414 files
 
Tube...in progress

Works officially began in June 2006.
First stage consists of 9.6 km of underground line (twin tunnels) with 13 stations and a depot at the east end of the line.

Stations planned

New Railway Station (OSE) (West Depot)
Platia Dimokratias
Venizelou
Ayia Sofia
Sindrivani
Panepistimio (University)
Papafi
Efklidis
Fleming
Analipsi
Platia Patrikiou
Voulgari
Nea Elvetia
Pilea (East Depot)

Album was created 10 years 4 months ago and modified 8 years 9 months ago
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
  • 15 files