Xiu Feng Jing Qu 秀峰景区

Xiu Feng Jing Qu, Lu Shan, Jiang Xi, China
秀峰景区,庐山,江西,中国