Public Home > Zilede Leblebicilik > Zilede leblebi İmalatı

Zilede Leblebicilik

 
Zile Otelkonfor

Zilede leblebi İmalatıZile leblebiciliği

Leblebici esnafı Zile'de Ahilik geleneğini babadan oğula kalan bir miras gibi bilinçle sürdürmekte; dürüstlük ve dayanışmaya da¬yanan geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmak¬tadırlar. Leblebiciliğin pîri imam Gazâli'dir. Yöre halkının inancına göre; "İmam Gazali ateş üzerinde nohutu yemek için kavururken du¬mandan gözü yaşanrır ve ateşteki (saç üze¬rindeki) nohutun üzerine yaş damlar. Islanan sıcak nohut kabuk atıp sarı leblebi ortaya çıkar." Bu olay sonucu leblebicilik başlamış¬tır. Zile'de leblebici esnafına çerezci denir. Bugün sayıları 40 kadar olan ve yeni ye¬tişen gençlerin fazla rağbet etmedikleri leblebicilik esnaflığı yüzlerce yıldır Zile'nin en önemli zenaatlarından biri olarak sürdürülmektedir.
M.Yardımcı

Image URL for use on other sites:
copied!
Link to send via email/instant messenger:
copied!
Fotki Code:
copied!
Code for HTML page:
copied!
Code for forums:
copied!
Uploaded: September 06, 2014
358