Zile Beyazıdı Bestami Camii ve Türbesi

 
Zile Otelkonfor

Türbe Yerleşim Planı

1--ŞEYH ETEM ÇELEBİ (Sene 757) Şeyh Etem
Mukteda-i Şeria vetterigati Seyyüdül Mürebbin Burhanül Müdebbidün
2--SEYYİDET İ MÜDEHHERAT ÜMMÜGÜLSÜM
Binti Seyit Ömer zevce-i ,Şeyh Etem Çelebi
Şeyh Etem Çelebinin ailesi,Seyit Ömer (Sene 761) kızı Ümmügülsüm
3--SEYYİDET İ ABİDAT FATIMA BİNTİ ŞEYH ETEM ÇELEBİ
Binti Şeyh Etem Çelebi (Sene 763) Şeyh Etem kızı Fatıma
4--ŞEYH MUSA (Musa Fakih)
El Hacirü,El Abidü,Ezzahidü Et müteverri,Seyyidül Salikin Hace Nusrettin Şeyh Musa (Sene 603)
5--ŞEYH ALİYYÜL MÜCERRET
El Bariül Müteverriül Salikin Fi alemit tecrit Seyfettin
Şeyh Aliyyül Mücerret (Sene 654)
6--ŞEYH MUHİDDİN HALİL
Ezzahidiül abidü Zeynel Arifin,
Kutbussalikin , Şeyh Müinül Hakkı vel Milleti veddin
Şeyh Muhiddin Halil (Sene 733)
MÜSEVİD-ZADE ABDULLAH EFENDİ
Yukarıdaki resime göre resmin sol tarafına düşer ,Bu sandukalara göre paraleldir ,Demir parmaklılarla ayrılmıştır.
BEYAZİD-İ BESTAMİ(Kabri İran'ın Bistam ilçesinde bulunmaktadır.776 (H.160) veya 803 (H.188)de İran'da Hazar Denizi kenarında Bistâm'da doğdu.İranlı Türkmen İslâm alîmi ve evliya. Künyesi, Ebû Yezîd'dir. İsmi Tayfûr, babasının adı Îsâ'dır.) بايزيد بسطامى Ailesindendir
Meşayıhtan Hafız Hacı Ali oğlu Hafız Abdullah ,Üstadı Muharrem Efendidir,
Fıkıh İlminde Yüksek Bir Payeye erişmiştir,Vefatı (Hicri 1320)
Türbe İçinde Yatan Zatları Soyundan gelir,
Müftü Arif Kılıç'ın Anne (Meryem eme) tarafından dedesidir.
"Kitabı Şerhi Risaleyi Libasiye"İsimli Kitabın Yazarıdır (1303-Miladi 1884)

Image URL for use on other sites:
copied!
Link to send via email/instant messenger:
copied!
Fotki Code:
copied!
Code for HTML page:
copied!
Code for forums:
copied!
Taken: July 10, 2014
Uploaded: July 10, 2014
345
Captured with:
Nokia E63

exif